Strategier for udsatte boligområder - de vilde drenge
Konference i Vollsmose Kulturhus, Odense, 26. oktober 2011

Konferencen, arrangeret af SBi, adresserer udsatte boligområders udfordringer som komplekse problemstillinger.

Der tages udganspunkt i udfordringerne med 'de vilde drenge', som udgør en lille del af den mangfoldige boligmasse i sådanne boligområder - men konferencen adresserer også andre sociale udfordringer samt kriminalitet og beboersammensætning.
Links
Information og tilmelding