Bypolitisk program

Ghettoen tilbage til samfundet


En linies budskab
Regeringen har lavet en strategi for en målrettet indsats i 29 multietniske boligområder.
Sammenfatning
Målet med Regeringens såkaldte 'Ghettostrategi' (oktober 2010) er, at forvandle 29 udsatte boligområder til bedre boligområder. Udvælgelseskriterierne for de 29 områder er:
1) Høj andel af beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet
2) Høj andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande
3) Høj andel af beboere, der er dømt for kriminalitet.

De 29 boligområder har hver mere end 1.000 beboere og ligger særligt højt på mindst to af ovenstående kriterier. Ghettoerne ligger i København (10), Høje-Tåstrup (2), Odense (2), Århus (2), Esbjerg, Fredericia, Greve, Holbæk, Horsens, Ishøj, Kolding, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Viborg og Aalborg. Kendetegnet for alle boligområderne er, at det er almennyttigt betonbyggeri fra 1960’erne og 1970’erne.

Samlet set indeholder strategien nye tryghedsskabende, beskæftigelsesmæssige og uddannelsesmæssige initiativer samt tiltag inden for det sociale område og øget indgriben i den fysiske indretning af boligområderne.

Regeringen vil på fem centrale indsatsområder sætte ind med i alt 32 initiativer.
1) Mere attraktive boligområder, der bryder isolationen
2) Bedre balance i beboersammensætningen
3) Styrket indsats for børn og unge
4) Væk fra passiv forsørgelse på offentlige ydelser
5) Bekæmpelse af socialt bedrageri og kriminalitet
Alle fem indsatsområder indeholder en række initiativer. Få en oversigt over alle 32 initiativer på nedenstående link.

For at styrke indsatsen, lægger regeringen stor vægt på, at det strategiske samarbejde med de 17 kommuner skal styrkes. Målet er først og fremmest at bryde de barrierer der stopper en positiv udvikling samt gøre brug af og afprøve nuværende og nye værktøjer.

Nogle af de overordnede målsætninger er bl.a.:

- At mulighederne for såkaldt strategisk nedrivning af boligblokke skal forbedres via finansiering fra Landsbyggefonden på en halv mia kroner i årene 2011 – 2014, ligesom infrastrukturændringer skal hjælpe boligområderne med at åbne sig mod det omkringliggende samfund.

- Borgernes tryghed i boligområderne skal sikres via en stærk politiindsats, der bygger på et synligt politi, hurtig sagsbehandling og udvidede muligheder for at kommunerne kan overvåge de områder, der støder op til boligområderne.

- Den beskæftigelsesmæssige indsats skal styrkes ved at oprette jobcentre i boligområderne og man vil ændre på reglerne for ægtefæller på kontanthjælp for at tilskynde til en hurtigere tilknytning til arbejdsmarkedet. En øget indsats på daginstitutions- og skoleområdet skal sikre, at alle børn lærer at tale og skrive dansk, ligesom skærpede regler skal sikre en bedre balance i boligområdernes beboersammensætning.
Virksomhed, Organisation
Regeringen
Finansiering
Finansieringen af den øgede indsats i boligområderne skal ifølge regeringen findes dels i Landsbyggefonden og dels i satspuljemidlerne, som bruges til projekter for socialt udsatte. Det møder nogen kritik i blandt andet Boligselskabernes Landsforening, at Landsbyggefondens midler – lejernes egen opsparing – skal bruges til at bekæmpe sociale problemer i stedet for at renovere lejligheder. DAB’s formand, Henrik Berg, ligger på linie med Boligselskabernes Landsforening og synes ikke, at den almene sektor skal løfte hele byrden alene.
Link til documentation
Oversigt over de 32 initiativer
Publiceringsdato    20.10.2010
Sprog
Dansk
Kontakt
NavnRosendahls- Schultz Distribution
Telefon +45 43 22 73 00
Epost distribution@rosendahls-schultzgrafisk.dk
Virksomhed, organisationHenvendelse om udgivelsen:
Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 Københavns K
Oprettet
2010-12-10 17:13:16