Bypolitisk program

Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning


En linies budskab
Regeringen ønsker en stærk hovedstad
Sammenfatning
Fingerplan 2007 er nu det fremadrettede, overordnede grundlag for den kommunale planlægning af byudvikling, byomdannelse, grønne kiler, trafikanlæg mv. i hovedstadsområdet. Fingerplan 2007 er grundlaget for kommune- og lokalplaner og administrationen af landzonen. Hovedformålet er at sikre, at fingerby-strukturen, som har været rettesnor for de seneste næsten 60 års planlægning, videreføres.
Virksomhed, Organisation
Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet
Publiceringsdato    2007
Kontakt
NavnPeter Hartoft-Nielsen
Virksomhed, organisationSkov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet
Link
Oprettet
2010-05-26 09:50:27