Bypolitisk program

Lokaludvalgenes (Københavns Kommunes) Bydelsplaner


En linies budskab
Formålet bydelsplanerne er at udvikle bydelene på baggrund af borgernes idéer og ønsker til deres fremtidige bydel.
Sammenfatning
Som led i Borgerrepræsentationens ønske om at styrke nærdemokratiet i København, blev der nedsat lokaludvalg i alle københavnsk bydele, der skal fungere som bindeled og sikre dialog mellem københavnerne i de enkelte bydele og politikerne på Københavns Rådhus.

Bydelenes lokaludvalg udarbejder bydelsplaner, som samlet set bygger på borgernes idéer og ønsker, hvilke danner udgangspunkt for den lokale bydelsstrategi og dermed hvilken retning udviklingen af bydelen bør gå i fremtiden. Bydelsplanerne er altså borgernes mulighed for at blive hørt, når der skal træffes beslutninger om deres bydel. I arbejdet med en bydelsplan er det derfor afgørende at:

- Bydelsplanen skal afspejle borgernes idéer

- Lokaludvalget opsamler og bearbejder input og idéer
Virksomhed, Organisation
Københavns Kommune
Dokumenter til download
Bydelsplan for Østerbro, pdf
Bydelsplan for Valby, pdf
Relaterede web links
Fakta om lokaludvalg i København
Amager Vest Lokaludvalgs hjemmeside
Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside
Bispebjerg Lokaludvalgs hjemmeside
Brønshøj Husum Lokaludvalgs hjemmeside
Christianshavns Lokaludvalgs hjemmeside
Kongens Enghave Lokaludvalgs hjemmeside
Nørrebro Lokaludvalgs hjemmeside
Valby Lokaludvalgs hjemmeside
Vanløse Lokaludvalgs hjemmeside
Vesterbro Lokaludvalgs hjemmeside
Østerbro Lokaludvalgs hjemmeside
Publiceringsdato    2009
Sprog
Dansk
Kontakt
Navnn
Telefon +45 33 66 20 99
Virksomhed, organisationKøbenhavns Kommune
Oprettet
2010-04-29 15:11:24